ارم سایت موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه 547

درباره ما

موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه سبزوار

ثبت : 547

( یاوران وقف مشارکتی علمی و آموزشی فرهنگی )

سازمانی مردم نهاد است که برای نخستین بار در این شهرستان  با هدف پشتیبانی از مراکز آموزشی – دانشگاه ها و مدارس و حمایت از محصلین ، دانشجویان و دانش آموزان مستعد و نیازمند بنیانگذاری شده است.

این موسسه مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاهها و آموزش و پرورش و سازمنها و نهاد های دولتی و با ویژگی علمی آموزشی – فرهنگی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی و عام المنفعه و با استفاده از آیین و سنت حسنه وقف ایجاد و فعالیت می نماید و جاودانگی خیرات و نیکوکاری های خیرین و واقفین را قوام بخشیده و مراقبت می نماید.

در شرایطی که امروزه مردم و نیکوکاران جامعه موسسات و بنیاد های متفاوتی را حمایت می نمایند ، و از طرفی کمبود ها و نیاز ها در مراکز آموزشی ( مدارس و دانشگاه ها ) و میل و علاقه شدید جوانان و نیاز آنان برای ورود به دانشگاهها و تحصیلات عالی و ورود به حوزه های فعالیتهای اجتمائی و اشتفال دغدغه های جدی و مهمی را در اذهان ایجاد نموده است. این موسسه حامی فعال در عرصه فرهنگی و آموزشی را بر آن داشته است تا با ارائه الگویی  فرهنگی و راه اندازی موسسه ای آموزش یار ( یاوران علمی آموزشی فرهنگی برای حمایت مراکز آموزشی و فرهنگی برای بالا بردن قدرت تشخیص در اذهان عمومی برای ترجیح دادن و مشروعیت بخشیدن به امور فرهنگی آموزشی در جامعه و اهمیت آن ایجاد نماید تا خلع ها و نیاز ها دانشجویان و جوانان و دغدغه هایی که آنان را در محیط آموزشی و فرهنگی نگران ساخته است متولی پیدا نموده و سعی در حل آن نمیاد.

مطالب سایت

051-44664690

در کار خیر سهیم باشید

۷۳۳*۱۱۱۱۱*

پروژه های حیات طیبه